Şemsettin Sami Kimdir? (1850-1904)

0
19
şemsettin sami

1850’de Güney Arnavutluk’ta doğan Şemsettin Sami, ortaöğrenimini bugünkü Yunanistan hudutları içinde kalan Yanya’da bitirdi. Daha önceki ve yeni Yunanca, Fransızca ve İtalyancanın yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça öğrendi. Aile ananesi doğrultusunda Bektaşi dergahına devam etti. 1871 ‘de İstanbul’a geldi. Matbuat Kalemi’nde memur olarak göreve başladı. Memuriyet yaparken bir yandan da ilk telif yapıtı olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat isimli romanını 1872-1873 senelerinde parça parça yayımladı.

Ebüzziya Tevfik’in çıkardığı Sirac ve Hadika gazetelerinde çalıştı. Vatan Yahut Silistre yapıtının tesiriyle olan olaylar sırasında bu gazete Yeni Osmanlılar lehine neşriyatta bulunduğu için kapatıldı. 1874’te Fransızcadan çevirdiği İhtiyar Onbaşı isimli trajedisinin sahnede kazandığı muvaffakiyet üzerine, Arnavut meselelerini ele alan Besa isimli oyunu Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelendi. 1874’te vilayet gazetesini yönetmek üzere Trablusgarp’a gitti. Dokuz ay orada kaldı. Bu görevinden önce bir İtalya yolcusu yaptı. İstanbul’a döndükten sonra, 1876’da Mihran Efendi Nakkaşyan’la ile beraber Sabah gazetesini yayımlamaya başladı. Bu gazete kısa vakitte büyük bir popülerlik kazanarak Türk medyanında o vakte kadar görülmemiş bir tiraja kavuştu.

1877’de bir müddet Rodos Valisi Sava Paşa’nın mühürdarlığı görevinde bulundu. Dönüşünde, önceden Sabah’ta yazdığı “Şundan Bundan” başlıklı köşesini Tercüman-ı Şark gazetesinde sürdürdü. 1880’te Abdülhamit’in isteği üzerine saraya alınarak mabeynde kurulan Teftiş-i Askeri Komisyonu’nun kâtipliğine getirildi. Ölümüne kadar savunduğu bu görev, onun ekonomik rahatlığa kavuşarak kitapları üzerinde çalışmasına olanak sağladı.

Edebî Kişiliği

Osmanlıcılığın en ehemmiyetli temsilcilerinden biri olan sanatçı, aslen Arnavut olduğu ve Arnavut meseleleriyle yakından ilgilendiği halde, Osmanlı devletinin çağdaşlaşarak güçlenmesini müdafaa etmiş, bunun için imparatorluğun ortak dili olan Türkçenin ehemmiyetini vurgulamıştır. Türkçeyi incelemek, modernize etmek, geliştirmek ve öğretmek emeliyle çalışmalarda bulunmuştur. Kamus-ı Türkî isimli sözlük, Osmanlı Türkçesini Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşan bir karma sayan daha önceki anlayıştan, bağımsız ve bütünlüklü bir dil olarak gören yeni anlayışa geçişte kilit bir yapıttır.

Arapça ve Farsça kelimeler, eski sözlüklerdeki gibi rastgele aktarılmamış, bu kelimelerin aktüel yazı dilinde kullanılma ve yaşayan bir öğe olma özelliklerine dikkat edilmiştir. Arapça ve Farsça sözcüklerin özgün manaları değil, (ananesel bakışta “bozuk” sayılsa da) güncel Türkçe kullanımdaki manaları verilmiştir. Batı dillerinden alınan yeni kelimelere yer vermeye önem verilmiştir. En ehemmiyetlisi, dilin bel kemiğini oluşturan “Türkçe” unsurunun yapısı ve etimolojisi üzerinde dikkatle durulmuştur.

Şemsettin Sami, dilin sadeleşmesini ve Türkçeleşmesini müdafaa etmiş, bunun için gerekirse Türkçenin en eski kaynaklarına ve Doğu Türkçesine (Çağatayca) müracaat edilmesini önermiştir. Türk harfleriyle yazılan ilk Türkçe roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın (1872), ilk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ül Alam’ın (1889-1898) ve çağdaş manadaki ilk geniş kapsamı geniş Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî’nin (1901) yazarıdır. Ayrı olarak Kamus-ı Fransevî isimli Fransızca ve Kamus-ı Arabî isimli Arapça sözlükleri kaleme almıştır. Yazar sözlük çalışmalarından dolayı II. Abdülhamit tarafından İftihar Madalyası’na layık görülmüştür. Kutadgu Bilig ve Orhun Anıtları’nin açıklamalı tercümelerini hazırlayan Şemsettin Sami, bu yapıtlar üzerinde çalışan ilk Osmanlı araştırmacısı olur. Yazarın ayrı olarak Arnavutça bir gramer kitabı da vardır. Sanatçı ayrıca Daniel Defoe’dan Robinson Crusoe ve Victor Hugo’dan Sefiller romanlarını Türkçeye çevirmiştir.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • Dil, sözlük, ansiklopedi ve tercüme alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
 • Dilci olarak üne kavuşan yazar, romanı ve tiyatrolarıyla bu türlerin gelişmesine katkıda bulunmasına karşın, Türk edebiyatında tiyatro ve roman yazarı olarak tanınmaz.
 • Türk dilinin sadeleşmesi yolunda ehemmiyetli gayretleri olan yazarın, dilin nasıl sadeleştirilebileceği konusundaki düşünceleri kendisinden sonrakiler tarafından örnek alınmıştır.
 • Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu yapıtları Türkiye Türkçesine çevirmiştir.
 • Türk edebiyatında ilk yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı yazmıştır. 1872’de yazılan bu roman türünün ilk örneği olmasının ötesinde edebiyat değeri taşımaz.
 • Sabah ve Tercüman-ı Şark isimli gazeteleri çıkarmıştır. Ayrı olarak Aile ve Hafta mecmualarını çıkarmıştır.
 • Robinson Crusoe ve Sefiller isimli tercümeleriyle roman türünün tanınmış kişi örneklerini tanıtmıştır.

Yapıtları:

 • Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Sözlük: Kamus-ı Türkî (ilk Türkçe sözlük), Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Fransevî
 • Ansiklopedi: Kamusü’l Âlâm
 • Tiyatro: Seydi Yahya, Besa yahut Ahdevefa, Gave
 • Tercüme: Sefiller, Robinson Crusoe

Şemsettin Sami Yapıt Özetleri

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat: Edebiyatımızda ilk yerli romandır. Babasının, kendisi küçükken can vermesi üzerine, annesi tarafından büyütülen Talat’ın hallerinde bir takım farklıklar görülür. Annesi, hanede bulunan Sudanlı bir kadının çocuğu izdivaç ettirme önerinine karşı, bu farklığın işe yaramayacağını ve evlilikle alakası olmadığı kanınını besler. Hâlbuki Talat, Fitnat ismindeki genç kızı evinin penceresinden görmüş, onunla görüşebilmek için kadın giysileri giyerek onun yanına kadar sokulmuştur. Ama kızı, üvey babası bir zengin adamla izdivaç ettirmek ister. Kazara, kızın izdivaç ettiği adam zamanıyla kızın annesini terk eden babası çıkar ve Fitnat’ın babası, bu olayı sevgilisinden ayrılmanın elemiyle Fitnat’ın kendini vurmasıyla öğrenir. Kızın ölümü üzerine Talat da kendisini öldürür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin