orhan gazi dönemi orhan gazi kimdir?

46
65

Orhan Gazi kimdir? Orhan Gazi Özeti


Orhan Gazi Kimlik

Babası: Osman Gazi

Annesi: Mal Hatun

Doğum-Ölüm Tarihi : 1281 -1360

Ölüm Sebebi: Depresyon

Tahta çıktığı tarih: 1326

Tahta Çıktığında yaşı: 45

Tahttan ayrılma sebebi: ölüm

Mahlas ve lakapları: Gazi; Hüdavendiğar; İhtiyareddin; Seyfettin;Şüraeddin

Valilikleri: Sultanönü

—————————————————————————————————————–

Osmanlı devletini Osman gazi kurmuştu. Fakat onu teşkilatlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan gazi idir. Orhan gazi sarı sakallı , uzunca boylu mavi gözlü idi. Yumuşak huylu ve merhametli fakat yerine göre şiddetli ve şecaatliydi. Fakirleri sever ulemaya hürmet ederdi. Bizzat halk içine girer, onlarla yemek yer ve dertleşirdi. Orhan gazi zamanında teşkilatı üç noktada toplayabiliriz: para,kıyafet,ordu

Osmanlılar tarafından yapılan ilk cami (1333-1334) senesinde iznik’te yapılan “Hacı Özbek” camisidir ve Orhan gazi yaptırmıştır. Bursa medresesini Orhan bey yaptırmış ve ilk “Sultan” lakabı da o’nun zamanında kullanılmıştır. Yine ilk Osmanlı parası da Orhan bey zamanında bastırılmıştır.

Müslüman Türkler Avrupa’ya ilk defa Orhan bey zamanında geçmişlerdir.

İstanbul’un Anadolu yakası tamamen Orhan bey zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Yeni fethedilen Hıristiyan topraklarında yaşayan yerli Hıristiyan halkın Osmanlı hayranlığı yeni fetihleride kolaylaştırmıştır.

Zamanın’da fethedilen yerler: 1326’da bursa, 1329’da İznik, 1337’de Gemlik’i fethetti ve Bizanslara karşı Palekanon(Maltepe) zaferini kazandı. 1345’de Karasi beyliği ilbak edildi. 1354’de Ankara ve Gelibolu fethedildi. Orhan gazi 1360 senesinde 79 yaşında vefat etmiştir.

Türbesi Bursa’da Osman gazi türbesinin yanındadır. Türbeyi sultan Abdulaziz yaptırmıştır.

Silsile-i Sadat-ı nakşı Bendiyye’den Hace Muhammed Baba Semasi (k.s) hazretleri şeyh edebali, Hacı Bektaş-ı veli bu devrin büyüklerinden olup, Orhan gazi zamanında vefat etmişlerdir. Orhan gazinin erkek çocukları: Süleyman paşa, birinci murat, İbrahim, Halil, Kasım

Kızı: Fatma hatun

Yeniçeri Ocağı:

Alaaddin Paşa’nın getirdiği en esaslı yenilik ise düzenli ve sistemli bir ordu kurma fikriydi. Buna göre, gittikçe gelişen fetihlere asker yetiştirmek ve bütün mesleği askerlik olan bir teşkilat kurmak gerekiyordu. Bununda en uygun yolu devşirme usulüyle, ele geçirilen Hıristiyan çocukları işinin ehli idareciler tarafından yetiştirilip, askerlik sanatına bağlamaktı.

*Yeniçeri ocağı Orhan gazi zamanında kuruldu ve savaşlara büyük yararlıklar gösterdi.

Bursanın Fethi:

1315 yılından itibaren, yakınına yapılan kalelerle adeta kuşatma altına alınmıştı. Orhan bey, 1326’da önemli bir kuvvetle Bursa üzerine yürüdü Bursa, dört bir yandan kuşatıldı. Hiçbir yerden yardım alma umudu kalmayan tekfur, şehri teslim etmek zorunda kaldı. Şehir halkına büyük hoş görü gösterildi.

Bursa’nın fethinden hemen sonra Osmanlı komutanlarından aşkakoca ve konualp, şamandıra ve aydos’u fethederek, Orhan gazi’nin en büyük emellerinden olan iznik’in fethini kolaylaştırdılar.

İznik’in Fethi:

Osman gazi zamanından beri kuşatma altına alınmış, civarındaki kaleler fethedilmiş ve Bizanslıların bu eski başkenti artık fethedilmeye hazır hale getirilmişti.

1329 veya 1331 yılı Mayıs’ında Orhan bey kuvvetlerini topluyarak İznik önlerine geldi, uzun bir muhasara altında tutulan ve büyük bir sıkıntı içinde yaşayan İznik tekfuru ve halkı ne yapacaklarını şaşırdılar. Tam bu sırada, hem Bizans sınırlarına iyice dayanan Osmanlılara ağır bir ders vermek, hem de en önemli merkezlerinden biri sayılan iznik’i kurtarmak düşüncesiyle Bizans imparatoru III. Andronikos büyük bir kuvvetle Anadolu yakasına geçti. Bunu haber alan Osmanlı padişahı,İznik kuşatmasını sürdürmek üzere bir kısım askerlerini geride bırakarak,8.000 kişilik ordusuyla imparatoru karşılamaya çıktı. Bu büyük ve kanlı çarpışmada, Bizans kuvvetleri ağır bir mağlubiyete uğrayıp savaşı kaybettiler. İmparator Andronikos yaralandı, kendini kurtarmak için binbir güçlükle istanbul’a çekildi.

Osmanlılarda Bizanslıların ilk büyük meydan muharebesi sayılan bu savaş sonucunda İznik kalesi kendiliğinden düştü. Orhan gazi’nin şanlı askerleri iznik’e girdiler çok büyük gelişmeler sağlandı ve Osmanlı devletinin kararğahı haline getirildi. Bursada olduğu gibi, İznik halkına da, isteyenlerin kalabileceği isteyenlerin mallarıyla birlikte gidebileceği belirtildi.

İzmit’in Fethi: Daha önceleri’de kuşatılan fakat çeşitli sebeplerle fethi mümkün olmayan İzmit,1337 yılından kesin olarak kuşatılıp, zorlandı.

Karesi Beyliğinin Osmanlı devletine katılması: Balıkesir civarında hüküm süren karesi beyliği 1345-1346 yıllarında Osmanlı hakimiyeti altına girdi.

Rumelinin fethi: Türk kuvvetlerinin Çimpe ye yerleşmesinden bir süre sonra, Orhan Beyin büyük oğlu Süleyman paşa, Gelibolu’yu fethetti. Bunu takiben bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara ele geçirildi İstanbul-Edirne yolunu kesmek ve karadenize ulaşabilmek için Burgaz ve çorlu alındı.

Akçe: Osmanlı döneminde para sisteminin temel birimiydi. İlk akçe Orhan gazi döneminde (1329) tarihinde bastırılmıştır. Padişah’ın adına kestirilen bu gümüş paraların bir yüzünde kelime-i şahadet ile dört büyük halifenin isimleri, diğer tarafında ise hükümdarın adını gösteren Orhan bin Osman(Osman oğlu Orhan) yazısı,Bursa ismi,Kayı boyunun damgası ve paranın basıldığı Hicri 727(M. 1327) rakamı bulunuyordu.

Tuğra: Yeryüzünde hüküm sürmüş ve sürmekte olan hanedan ve devletlerin sembolleriyle benzeşmeye gizemli bir Osmanlı işaretidir. Tuğraların benzersiz güzellikte bir hat şaheseri olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu mükemmellik arayışı Orhan gazi dönemine tarihlenen başlangıçtan itibaren sürmüştür.

Kaynakça:

Çocuklar ve Gençler için Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Basım:Ahmet efe

Şanlıurfa il halk kütüphanesi

Sicil no:16609 Tasnif no :956.105

Osmanlı Sultanları

Basım: Turan Dikmetaş

Şanlıurfa il halk kütüphanesi

Sicil no:16399 Tasnif no :956.1015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here