Mehmet Fuat Köprülü Kimdir Hayatı ve Yapıtları

0
8
mehmet-fuat-köprülü

Mehmet Fuat Köprülü Kimdir Hayatı ve Yapıtları

4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Fuat Köprülü daha küçük yaşlardan itibaren içerisinde barındırdığı edebiyat sevgisi uğruna öğrenim gördüğü hukuk fakültesinden ayrılarak edebiyat ve tarih alanlarında çalışmalar yürütmeye başlamıştır. 1903 seneninde dönemim en büyük edebi topluluklarından Fecri Ati’ye katıldı.

Yazdığı yazılar Serveti Fünun ve Mehasin gibi dönemin büyük mecmualarında yayınlanan Mehmet Fuat Köprülü, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra yapıtlarında ulusal edebiyat akımının izlerini taşımaya başladı. Bu kararında Ziya Gökalp’in tesirinin olduğu bilinmektedir. 1923 seneye gelindiğinde Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevine kazançlan Mehmet Fuat Köprülü, Türkiye Tarihi isimli kitabını yayınladı. 1928 seneye geldiğinde ise Türk Tarih Encümeni Başkanlığına kazançlan Mehmet Fuat, edebiyat tarihi konusunda en büyük yapıtlarını bu dönem içerisinde ortaya koymuştur.

Mehmet Fuat yalnızca edebiyatla değil siyasetle da alakalı olduğundan dolayı Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan gibi isimlerle beraber Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yerini aldı. İktidara gelen Demokrat Parti ile birlikte Dışişleri bakanı olarak görev yapmaya başladı. 6 dönem kadar da değişik şehirlerden Milletvekili çıkan Mehmet Fuat Köprülü, 28 Haziran 1966 tarihinde vefat etti.

Mehmet Fuad Köprülü’nün Yapıtları

 • Türk Tarihinin Ana Hatları (1931)
 • Erzurumlu Emrah (1929)
 • Edebiyat Araştırmaları (1966)
 • Ali Şir Nevayi (1941)
 • Bizans Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Tesri (1981)
 • Demokrasi Yolunda (1964)
 • Les Origines de L’Empire Ottoman (Paris,1935)
 • Fuzuli Hayatı ve Yapıtları (1924)
 • Türk Tarih-i Dinisi (1925)
 • Malümat-i Edebiyye (1915)
 • Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917)
 • Mektep Şiirleri (3 Cilt)
 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)
 • Nasrettin Hoca (1918-1981)
 • Türk Edebiyatı Tarihi (1920)
 • Türkiye Tarihi (1923)
 • Bugünkü Edebiyat (1924) (Yazı)
 • Hayat-ı Fikriye (Yazı) (1909)
 • Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler (1926)
 • Milli Edebiyat Akımının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Kolay (1928)
 • Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940, üç cilt)
 • Türk Dili ve Edebiyatı İle ilgili Araştırmalar (1934)
 • Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın Tekamülüne Bir Bakış (1934)
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1959)
 • Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966)
 • İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Kurumu (1983)
 • Divan Edebiyatı Antolojisi
 • Türk Saz Sâirleri Antolojisi
 • Türk Edebiyatı Târihi I-II

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin