Mehmet Fuat Köprülü Kimdir Hayatı ve Yapıtları

18
102
mehmet-fuat-köprülü

Mehmet Fuat Köprülü Kimdir Yaşamı ve Yapıtları

4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Fuat Köprülü daha ufak yaşlardan itibaren içinde barındırdığı edebiyat sevgisi uğruna tahsil görmüş olduğu hukuk fakültesinden ayrılarak edebiyat ve tarih alanlarında emekler yürütmeye adım atmıştır. 1903 seneninde dönemim en büyük yazınsal topluluklarından Fecri Ati’ye katıldı.

Yazdığı yazılar Serveti Fünun ve Mehasin benzer biçimde devrin büyük mecmualarında gösterilen Mehmet Fuat Köprülü, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonrasında yapıtlarında ulusal edebiyat akımının izlerini taşımaya başladı. Bu sonucunda Ziya Gökalp’in tesirinin olduğu bilinmektedir. 1923 seneye gelindiğinde Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevine kazançlan Mehmet Fuat Köprülü, Türkiye Zamanı isminde kitabını yayınladı. 1928 seneye vardığında ise Türk Tarih Encümeni Başkanlığına kazançlan Mehmet Fuat, edebiyat zamanı mevzusunda en büyük yapıtlarını bu dönem içinde ortaya koymuştur.

Mehmet Fuat yalnızca edebiyatla değil siyasetle da ilgili olduğundan dolayı Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan benzer biçimde isimlerle birlikte Demokrat Parti’nin kurucuları içinde yerini aldı. İktidara gelen Demokrat Parti ile beraber Dışişleri bakanı olarak vazife halletmeye başladı. 6 dönem kadar da değişik şehirlerden Milletvekili çıkan Mehmet Fuat Köprülü, 28 Haziran 1966 tarihinde vefat etti.

Mehmet Fuad Köprülü’nün Yapıtları

 • Türk Tarihinin Ana Hatları (1931)
 • Erzurumlu Emrah (1929)
 • Edebiyat Araştırmaları (1966)
 • Ali Şir Nevayi (1941)
 • Bizans Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Tesri (1981)
 • Demokrasi Yolunda (1964)
 • Les Origines de L’Empire Ottoman (Paris,1935)
 • Fuzuli Yaşamı ve Yapıtları (1924)
 • Türk Tarih-i Dinisi (1925)
 • Malümat-i Edebiyye (1915)
 • Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917)
 • Mektep Şiirleri (3 Cilt)
 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)
 • Nasrettin Hoca (1918-1981)
 • Türk Edebiyatı Zamanı (1920)
 • Türkiye Zamanı (1923)
 • Bugünkü Edebiyat (1924) (Yazı)
 • Yaşam-ı Fikriye (Yazı) (1909)
 • Azeri Edebiyatına Ilişkin Tetkikler (1926)
 • Ulusal Edebiyat Akımının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Kolay (1928)
 • Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940, üç cilt)
 • Türk Dili ve Edebiyatı İle ilgili Araştırmalar (1934)
 • Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın Tekamülüne Bir Bakış (1934)
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1959)
 • Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966)
 • İslam ve Türk Hukuk Zamanı Araştırmaları ve Vakıf Kurumu (1983)
 • Divan Edebiyatı Antolojisi
 • Türk Saz Sâirleri Antolojisi
 • Türk Edebiyatı Târihi I-II

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here