Mehmet Akif Ersoy Kimdir Özetlemek gerekirse Yaşamı

67
379
mehmet-akif-ersoy

Mehmet Akif Ersoy Kimdir Özetlemek gerekirse Yaşamı Safahatname Nedir

 • Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 seneleri içinde yaşamıştır.
 • Bazıları yazılarıyla ulusal mücadeleyi desteklemiştir.
 • Yazdığı marş 12 Mart 1921’de Ulusal Marş olarak kabul edilmiştir.
 • 1908’den sonrasında Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşat mecmualarında yazmıştır.
 • Batıcılık ve Türkçülüğe karşı islamcılığı savunma etmiştir.
 • Ulusal edebiyat ve Türkçülük hareketine itiraz etmiş, kurtuluşu Batılılaşmada gören Tevfik  Fikret’le düşünce çatışması yaşamıştır.
 • Batının emperyalist saldırılarına karşı ‘’İslam Birliği’’ düşüncesini savunma etmiş sadece Batı’ya tümüyle itiraz etmemiştir. Batının ilim ve teknolojisinden istifade edilerek İslam ülkelerindeki geri kalmışlığın giderilebileceğine inanmıştır.
 • Servetifünun ve Fecriaticilerin ülkenin içinde bulunmuş olduğu buhranlara kayıtsız kaldıkları için eleştiri etmiştir.
 • Ilkin dini ve ferdi şiirler yazmış, ondan sonra yaşamının sonuna dek cemiyet için sanat anlayışı ile yapıt vermiştir.
 • Toplumsal yaşamı sanki bir fotoğraf gerçekliği ile, güçlü bir gözlem ve  tasvir kabiliyeti ile ifade etmiştir.
 • Ballkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı benzer biçimde toplumsal yıkımlara sebep olan ehemmiyetli vakalar, Akif’i derinden etkilemiş ve yapıtlarına yansımıştır. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri bunun güzel örnekleridir.
 • Türkçe şiirine gerçek realizmi getiren sanatçı olmuştur.
 • Nazmı nesre yaklaştırarak manzum hikayeler yazmıştır.
 • Manzumelerinde tembih ve didaktizm ön tasarıdadır.
 • Çoklukla mesnevi ve özgür müstezat nazım biçimlerini kullanmıştır.
 • Tüm şiirlerinde aruz vezni kullanmıştır.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiirlerini ‘’Safahat’’ adlı eserinde toplamıştır. Safahat’ında fazlaca sık kullandığı manzum hikayeler şu özellikleri gösterir.

Safahatname

 

1.Tüm manzum hikayeleri toplumsal mevzuları ihtiva eder.

2.Kuvvetli bir gözleme dayalı gerçekçi hikayelerdir.

3.Halkın konuşmuş olduğu bir üslupla yazılmıştır.

4.Tasvir etme, öyküleme gücü yüksek ve teknik istikametten sağlamdır.

5.Bir çok karşılıklı konuşma şeklindedir.

Safahat, yedi bölümden oluşur.

1.Safahat

2.Süleymaniye Kürsüsünde

3.Hakkın Sesleri

4.Fatih Kürsüsünde

5.Anılar

6.Asım

7.Gölgeler

Safahatin en ehemmiyetli kısmı ‘’Asım’’dır. ‘’Çanakkale Şehitlerine’’ şiiri bu bölümdedir. ‘’Asım’’ ülkücü bir vatan şehidi, Türk gençliğinin simgesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here