DGS Nedir ?

DGS NEDİR?

Herhangi bir üniversitenin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olabilecek durumdaki ya da  olmuş öğrencilerin katılabildiği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen  bir sınavdır.

➡ Dikey Geçiş Sınavı DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

➡ Dikey Geçiş Sınavı SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi  2 saat 20 dakika yani 140 dakikadır.

➡ Dikey Geçiş Sınavı DGS’de ÖBP NEDİR?

DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) başvuran her öğrenci için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak (ÖBP) olarak adlandırılan Önlisans Başarı Puanı hesaplanır.

Önlisans Başarı Puanı’nın hesaplandığı dönemde mezun olmayan öğrenciler için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Öğrencilerin not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrildikten sonra 0,8 ile çarpılır ve  Önlisans Başarı Puanı elde edilir.

Örnek Önlisans Başarı Puanı Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi  100 ‘lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 Önlisans Başarı Puanı

➡ Dikey Geçiş Sınavı AKADEMİK NOT ORTALAMASI NEDİR?

Önlisans Başarı Puanı hesaplanabilmesi için MYO (meslek yüksekokulları) son sınıf öğrencilerinin  akademik not ortalamalarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tarafından Meslek yüksekokulu öğrenci işlerinden toplanır.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, not ortalamalarını elektronik ortamda en geç Temmuz ayının ikinci haftasında meslek yüksek okullarından toplamaktadır. Mezun olan Öğrencilerde da ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalarını kontrol edebilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,; belirteceği tarihlerde, akademik not ortalamasıyla ilgili düzeltme dilekçelerini kabul eder.

➡ Dikey Geçiş Sınavı EK PUAN VAR MIDIR?

Dikey Geçiş Sınavı ek puan  uygulaması yoktur.

➡ Dikey Geçiş Sınavı KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

Sınava istediğiniz kadar girebilirsiniz  girmekle ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

➡ Dikey Geçiş Sınavı KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Dikey Geçiş Sınavı her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tarafından yapılan bir sınavdır.  bir yıl geçerlidir.

her yıl sınava giren kişi sayısına göre Katsayılar değiştiği için her sene puan hesaplama farklı olur.

➡ DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) AVANTAJLARI NELERDİR?

-Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin en kısa yoludur.

-Dikey Geçiş Sınavı müfredatında yer alan konular, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), kıyasla daha azdır.  Sorumlu olunan dersler Türkçe ve Matematik’tir 

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), genel katılımcılar Anadolu Lisesi,Fen Lisesi mezunlarından olu- şurken, Dikey Geçiş Sınavına giren öğrencilerin çoğunluğu meslek lisesi çıkışlıdır.

-Okul başarı puanı düşük olan bir öğrenci,disiplinli ve programlı bir çalışmayla  Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olabilmektedir.

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), her yıl ortalama iki milyon öğrenci sınava girerken;  en yüksek DGS katılımı 205.000 kişi olarak bugüne kadar gerçekleşmiştir.

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), kazanma oranı daha düşükken, Dikey Geçiş Sınavı kazanma oranı daha yüksektir.