2018 KPSS Lisans Türkçe Konuları

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Türkçe Konuları (30 Soru)

2018 Yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tarafından yapılacak olan ve binlerce adayın katılacağı 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Türkçe Konu ve Soru Dağılımı açıklandı Genel Kültür testinden bulunan ve toplamda 30 soru sorulan Türkçe testi genellikle adayların yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Türkçe Konuları ise aşağıda ki gibi olacaktır.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Türkçe Konuları

 • Sözcük Anlamı
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Tamlamalar
 • Fiiller, Fiilimsiler
 • Ekler
 • Sözcüğün Yapısı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme